Utbildningsresor

Privatgynekologerna anordnar varje höst en utbildningsresa. Vår målsättning är att ordna utbildning av hög kvalité i aktuella ämnen.  Fr.o.m 2017 är Karin Bergmark, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, ansvarig för det vetenskapliga programmet. Hon efterträder Lena Marions, Södersjukhuset.
Resan innehåller 2 föreläsningsdagar, samt 1 dag då föreningens årsmöte hålls.

Utbildningen förläggs någonstans i Europa, dit det är lätt att ta sig med flyg från Sverige.  Det har visat sig att kostnaden för utbildningen inte blir dyrare av att hållas utomlands än i Sverige, varför de flesta medlemmarna önskar fortsätta ha utbildningen i ngt varmare Europeiskt land.

Vi har inga sponsorer från industrin, utan deltagarna delar på kostnad för konferenslokal, föreläsarnas arvode samt boende, frukost, luncher och 3 middagar.
Resan är i internatform. Alla deltagare bor på samma hotell. Kostnad för resan är beroende av hur många som deltar, vilket senaste åren varit 50-60 medlemmar. Det finns också möjlighet att ta med sig någon medföljare för den som önskar.

Resan har en bra blandning av utbildning och trevlig umgänge, med tillfälle till utbyte av erfarenheter och kunskap.

Klicka här för information och anmälan till årets resa.

/Styrelsen