26-30 sept 2018, Sesimbra, Portugal
Årets resa var som tidigare resor fulltecknad. Vi var 60 deltagare som kunde njuta av ett varierat, innehållsrikt och underhållande program, varvat med god mat och intressanta möten.
Med Dr Björn Strander, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, gav oss en fulländad redogörelse och klarhet avseende cervixscreeningprogrammet. Vi fick även en snabbkurs i kolposkopi.
Ana-Maria Withmer-Jacobsson, Öl KK Varberg, var liksom Björn inbjuden som extern föreläsare. Ana-Maria gav oss verktyg för att orka prestera och klara de krav vi alla har ifrån vår omgivning och i vår yrkesutövning. Hon förgyllde även våra morgnar genom att i soluppgången leda meditation och yoga.
Marius Begu klargjorde indikationer för utredning vid endometrieförändringar och visade hysteroskopi.
Karin Bergmark, vår medicinska rådgivare, redogjorde för vilka patienter som trots screening får cervixcancer samt reflektioner kring den onkologiska patienten och infertilitet.
Ulf Zackrisson redovisade vad det infertila paret visste om fertilitet och Per Olofsson berättade underhållande om sina arbetserfarenheter som kryssningsläkare i Sydostasien och som gynekolog i Saudi Arabien.

27 sept-1 okt  2017, San Remo, Italien
Vi var ca 60 personer som deltog i denna givande resa.
Christina Rydberg från Varberg föreläste första dagen om Vulvasjukdomar, med tillläggsföreläsning av Karin Bergmark ang vulvacancer. Därefter redogjorde Annika Lindström för en pågående studie om HPV och dysplasi hos kvinnor 60+ och Karin pratade vidare om nya screeningprogrammet för cervixcancer. Andra dagen föreläste Professor Lil Valentin om ultraljud, med fokus på ovarier, inklusive en uppdatering om screening för ovarialcancer. Vi fick se massor av bilder och lära oss om ”IOTA simple rules” samt ”pattern recognition”. Marie Hofling föreläste sedan om prematur ovariell svikt och testosteron. Kursen avslutades med att Annika Lindström presenterade resultat av den enkät om uretrit, som hon delat ut till oss första dagen. Som vanligt var pauser och middagar späckade med intressanta diskussioner och trevlig samvaro

21-25 sept 2016, Mallorca, Spanien
Utbildningsresan var fullbokad, 60 deltagare. 
Som vanligt hade vi 2 inbjudna föreläsare.
Överläkare Lena Moegelin, specialist i gynekologi samt allmän psykiatri, Gynekologiska HBT mottagningen , Södersjukhuset, Stockholm pratade om aktuella HBTQ-frågor.
Överläkare Elisabeth Lidbrink, onkologiska kliniken Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm föreläste om olika bröstcancerformer och aktuella behandlingsmetoder.

23-26 sept 2015, Camogli, Italien
Årets kursresa blev mycket lyckad, med intressanta föreläsningar i charmig och vacker miljö. Bra arrangemang. Den dramatiska naturen gav tillfälle till fina vandringar på ledig tid.
Vi hade 2 inbjudna huvudföreläsare.  Karin Bergmark, Gynonkolog Sahlgrenska sjukhuset Göteborg,  berättade om sexuella aspekter hos cancerbehandlade patienter samt seneffekter av strålning. Vi fick många  handfasta råd om hur vi kan hjälpa drabbade kvinnor, och tankeställare vilka biverkningar strålbeh har.
Doc Gunilla Brodda Jansen, rehabmedicin,  lärde oss om hur vi kan bemöta och behandla smärtpatienter.  Kvinnor och män som söker för smärta, har ofta ont på flera ställen. Budskapet var att vi behöver behandla hela patientens "smärta", inte ett enskilt tillstånd.

1-5 okt 2014, Nerja, Spanien
I år var vi fler medlemmar på utbildningsresan, än det varit tidigare år. Roligt att se att föreningen växer, och att många väljer att följa med på resan.
Årets teama var klimakteriebehandling, med tyngpunkt på bioidentiska hormoner. Ett ämne många patienter efterfrågar, och många gynekologer känner sig osäkra på.Marie Bixo, Umeå,  redde ut vad som är vetenskapligt visat i ämnet. Hilde Löfquist, Katrineholm, har erfarenhet av att behandla patienter med bioidentiska hormoner, och delade med sig av sina erfarenheter.
Niklas Juth, lektor i etik, tog upp frågan "hur hanterar vi önskemål/krav från patienter". Vi diskuterade bl.a hedersproblematik och hur vi hanterar patienters önskan om intyg inför giftemål etc. Det blev intressanta tankvärda diskussioner, med olika förhållningssätt från gynekologer.
Lena Marions berättade om senaste nytt inom reproduktiv hälsa, samt vilka utredningar och lagändringar som är på gång inom fertilitetsbehandling. Några av kollegorna rapporterade från ett studiebesök på en surrogatklinik i Usa.

2-6 okt 2013, Cannes, Frankrike
Vi var 40 gynekologer som lyssnade på intressanta föreläsningar varvat med trevligt socialt umgänge med chans att lära känna nya kollegor.
Det vetenskapliga programmet omfattade 2 fullspäckade föreläsningsdagar under ledning av vår vetenskapliga sekreterare Lena Marions.
Doc Björn Strander föreläste om HPV i klinisk praxis. Av ÖNHläkare Britt Nordlander fick vi höra om HPV i munhålan.
En förmiddag ägnades åt frågan "Påverkar personliga värderingar kliniska beslut?" med föreläsning av prof Niels Lynoe.
Resan avslutades med ett besök på vingården Rabiega för dem som ville, eller deltagande i föreningens årliga golftävling.

2012, Sitges, Spanien
Årets möte ägde rum i Sitges nära Barcelona. Många hade troligen fruktat ett kaotiskt landskap efter föregående veckas skyfall och översvämningar i närliggande områden. Bilden blev ju en helt annan med strålande sol och möjlighet till härliga bad mellan föreläsningarna.

Huvudföreläsare Mats Olovsson, Uppsala, pratade om Endometrios.

2011, St Marguerit, Italien
Årsmötet i Ligurien blev som vanligt ett trevligt möte i fint väder.
Det vetenskapliga programmet höll hög klass.
Årets tema var Infertilitet och IVF.