Ordförande har ordet

23-11-05

Kära medlemmar!
 
Nu har vi haft årsmöte 2023.
Till vår stora glädje finns fortfarande ett intresse att föreningen ska få finnas kvar.
En styrelse valdes och de har nu fria händer att skapa nya förutsättningar för oss att träffas och ha det fantastiska utbyte som vi så väl behöver och uppskattar.

Styrelsen består av :
Teresia Ondrasek Jonsson
Katarina Johansson
Evelina Sande Idenfeldt
Louisa Bowman
Emma Karslfors och
vår nya ordförande Susanna Horak Pedersen.

Vi hälsar dom alla välkomna och är övertygade om att de kommer att lyckas med sitt arbete.

Catharina
(avgående webmaster)
 

 

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.