Ordförande har ordet

 


Kära medlemmar, 

Med tanke på rådande Corona-kris känner vi i styrelsen ett behov att uppdatera er om vår planerade kursresa. 

Som nog alla förstår är det svårt att i dagsläget veta om en resa är möjlig. 
För närvarande har vi 37 anmälda, varav tre anmält sig senaste två veckorna. Härlig optimism tycker jag! 
Tyvärr är det så att anmälningsavgiften inte blir återbetalningsbar, även om resan ställs in, eftersom viss deposition redan betalats till hotellet. Resebyrån har naturligtvis sedvanlig försäkring, men sådan täcker inte omständigheter som Corona-virus. 
Därför har vi i styrelsen valt att avvakta för närvarande. 
I mitten av juli skall ytterligare betalning ske till hotellet, så vi har tänkt fatta ett slutgiltigt beslut innan denna deadline. 

Vi återkommer med mer information fortlöpande och hoppas att vi slipper ställa in resan. Alla är välkomna att höra av dig till oss vid ev frågor. 

Framför allt hoppas jag att ni alla mår bra. 
Mina tankar går till alla runt om i världen som drabbats hårt i denna pandemi. 

Varma hälsningar, 
Ilona


                                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära medlemmar,
 
Äntligen har vi i styrelsen nyheter om nästa års resa, som vi gläder oss åt att kunna delge er alla.
Resmålet blir Camogli, önskat varje år av många. Vi bor på samma fina hotell som förra gången vi var där, 2015.
 
Vi har även valt ämnen som efterfrågats av många. Eva Uustal från Linköpings Universitetssjukhus kommer prata om ”Från bristning till framfall - hot och möjligheter”.
Andra huvudämnet blir "Endokrinologi för gynekologer" med Dimitrios Chatzichristos, överläkare på Endokrinologen, Sahlgrenska sjukhuset.
Dessutom, som vanligt, bidrag från medlemmar. Är det någon av er som gärna föreläser kan ni höra av er till Karin eller mig.
 
Nu är ni välkomna att anmäla er. Klicka på länken anmälan.
Som tidigare är det ”först till kvarn”, eftersom rumsantalet är begränsat.

 Bästa hälsningar
Ilona Barnard

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.