Ordförande har ordet

Save the date!

Den 21-22 November 2024 planerar vi att anordna ett möte i Stockholm. Möter sträcker sej från torsdag em/kväll till fredag lunch. Föreläsningsprogrammet håller på att spikas och mer information kommer inom kort men det planeras föreläsningar om moderna dagkirurgisk operationsmetoder, progesteron och testosteronbehandling samt Letrozolstimulering vid anovulation. Utöver detta planeras en midadg där vi får tillfälle att under lättsamma former träffas och utbyta erfarenheter.
Mer information kommer inom kort men passa redan nu på att planera in dessa datum!

Kära medlemmar;
24-02-06
 
Vi har haft vårt första styrelsemöte den  i vår nya konstellation. Mycket energi och bra tankar finns men det börjar med det gedigna arbetet att uppdatera medlemsregister och maillista. Om ni vet med er att ni bytt arbetsplats och eller telefonnummer så meddela vår webbmaster det för uppdatering
Vi kommer inte att hinna att göra någon resa i år men har tankar på någon form av utbildningsaktivitet den 21-22/11—2024 så spara gärna det datumet.
Vi har startat en What Up- grupp för att kunna kommunicera med varandra och ge tips om allt möjligt.
Den är aktiverad av styrelsen men kommer inte att behövas styras eller uppdateras av oss utan den kommer att leva sitt egna liv med vad ni fyller det med.  Vi kommer anta att alla medlemmar som har betalt önskar vara med i gruppen och om ni inte vill så får ni meddela det.
Har ni tankar eller funderingar på något ni vill föreningen skulle kunna göra så får ni gärna meddela detta till webbmastern
 
Susanna Horak Pedersen
genom styrelsen

Vetenskaplig rådgivare

23-11-05

Kära medlemmar!
 
Nu har vi haft årsmöte 2023.
Till vår stora glädje finns fortfarande ett intresse att föreningen ska få finnas kvar.
En styrelse valdes och de har nu fria händer att skapa nya förutsättningar för oss att träffas och ha det fantastiska utbyte som vi så väl behöver och uppskattar.

Styrelsen består av :
Teresia Ondrasek Jonsson
Katarina Johansson
Evelina Sande Idenfeldt
Louisa Bowman
Emma Karslfors och
vår nya ordförande Susanna Horak Pedersen.

Vi hälsar dom alla välkomna och är övertygade om att de kommer att lyckas med sitt arbete.

Catharina
(avgående webmaster)
 

 

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.