Ordförande har ordet

 

20-08-05

Kära medlemmar,

Å styrelsens vägnar måste jag tyvärr meddela att vi enhälligt beslutat ställa in årets kurs pga Covid-19. Vi bedömer det omöjligt att genomföra kursen och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens råd om social distansering. Vi vill inte bidra till onödigt risktagande.

Vi är ledsna att behöva meddela er detta, men hoppas ni har förståelse för vårt beslut. Vi hoppas kunna genomföra den planerade kursen nästa år, med samma föreläsare och ämnen. 

Ni kallas härmed till Årsmötet, som kommer äga rum digitalt via Zoom torsdag 24/9 2020 kl 18.30. Länk och instruktioner kommer på mail några dagar innan. Dagordning för mötet bifogas. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta i årsmötet och vore tacksamma om ni anmäler planerat deltagande via mail till webbmaster.

Vi ber er fundera hur ni tycker kommande kurser ska utformas. Den deposition vi hade betalat i Camogli kan troligen användas för nästa års resa.

Hjärtliga hälsningar,
Ilona Barnard

 

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.