Ordförande har ordet

 


2019-11-04

Kära medlemmar,

Årets kursresa till Kroatien var mycket uppskattad och jag vill återigen tacka alla er som deltog. 
Vi i styrelsen är nu i full gång med planering av nästa resa och har tagit till oss den feedback vi fått.
Förhoppningsvis kommer detaljer någon gång kring årsskiftet.

Förra veckans möte i Ulfsunda var ett välkommet avbrott i den kliniska vardagen och välbesökt av Privatgynekologer från hela landet. Jag slogs av hur många ansikten jag inte kände igen och var tacksam att arrangörerna generöst gav mig några minuter att göra reklam för vår förening. Jag ber också alla er som redan är medlemmar att se er om bland kollegor och uppmuntra alla privata kollegor att ansluta sig till vår förening. Det är inte givet att alla känner till oss!

Med varma hälsningar 
Ilona Barnard

 

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.