Ordförande har ordet

 


Kära medlemmar,
 
Äntligen har vi i styrelsen nyheter om nästa års resa, som vi gläder oss åt att kunna delge er alla.
Resmålet blir Camogli, önskat varje år av många. Vi bor på samma fina hotell som förra gången vi var där, 2015.
 
Vi har även valt ämnen som efterfrågats av många. Eva Uustal från Linköpings Universitetssjukhus kommer prata om ”Från bristning till framfall - hot och möjligheter”.
Andra huvudämnet blir Endokrinologi för gynekologer, men tyvärr kan vi ännu inte avslöja föreläsarens namn.
Dessutom, som vanligt, bidrag från medlemmar. Är det någon av er som gärna föreläser kan ni höra av er till Karin eller mig.
Ni kommer få ett utskick i januari, med länk till anmälningssidan, där alla detaljer framgår.
Som tidigare är det ”först till kvarn”, eftersom rumsantalet är begränsat.
 
Å styrelsens vägnar vill jag önska er alla en skön, fridfull, vilsam Jul och ett Gott Nytt År!
Hjärtliga hälsningar från ett grått och regnigt Skåne,
 
Ilona Barnard

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.