Ordförande har ordet


23-05-14

Kära medlemmar!


Tyvärr får vi meddela att antalet deltagare som anmälde sig till vår utbildningsresa blev för få för att arrangemanget skulle kunna gå av stapeln. 
Tid för årsmöte i höst kommer att meddelas senare då beslut om ny styrelse och föreningens fortsatt existens.sin 
Vidare information följer.

Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

 

Hej,

Jag är ordförande i Privatgynekologerna och är privatpraktiserande gynekolog i Sundsvall.


När jag inte arbetar lever jag ett aktivt idrotts- och friluftsliv tillsammans med min familj. Barnen är aktiva längdskidåkare och framförallt vinterhalvåret ägnas åt skidåkning med allt som det innebär. På sommaren cyklar jag gärna landsvägscykel och målet är att med Team SeQurity, ett renodlat tjejlag, cykla Vätternrundan 2021 under 9 timmar.

 Övriga medlemmar i styrelsen är Katarina Johansson, kassör, Linköping, Catharina Hofte, webmaster, Helsingborg, Karin Boyer, sekreterare, Nyköping. Vår vetenskapliga sekreterare är fortsatt Med Dr Karin Bergmark, Göteborg.


Bästa hälsningar,

Teresia Ondrasek Jonsson, ordförande

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.