Ordförande har ordet

 2018-09-30

Kära kollegor, 

På väg hem från årets utbildningsresa till Sesimbra, tänker jag att det är bäst att uppdatera hemsidan redan nu, innan vardagens sysslor upptar all min uppmärksamhet. 
Tack till alla 60 som deltog för trevliga dagar med givande och simulerande samvaro! 
Kursen var mycket uppskattad av de flesta, och föreläsarna 
fick höga vitsord i enkätsvar och kommentarer till oss i styrelsen. 
Mer detaljer om kursinnehållet finns under fliken ”tidigare resor”. 
Nytt för i år var morgonmeditation/yoga, som AnaMaria Whitmer-Jacobsson erbjöd tillsammans med sin make Peter. Jag tycker man kan känna i bilden hur fridfullt och skönt detta var. Flera deltagare föreslog att vi 
hädanefter erbjuder en liknande aktivitet.
Kanske kan vi locka AnaMaria att delta i våra kurser framöver... 

Johanna Andersson valde efter fem år att avgå från sitt uppdrag som webmaster. Jag vill återigen uttrycka 
ett hjärtligt tack till Johanna för hennes insatser och den sprudlande glädje och energi hon tillfört styrelsen. 
Catharina Hofte från Helsingborg tar nu över denna position och jag vill hälsa Catharina hjärtligt välkommen till styrelsen. 
Redan nu börjar vi ganska snart att planera nästa års resa. 
Ni som inte var med i år och önskar framföra synpunkter är välkomna att maila till någon av oss. 
Önskar er alla en fin höst! 

Med hjärtliga hälsningar, 
Ilona Barnard 
 

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.