Ordförande har ordet

 

20-11-30

Kära medlemmar,

Den 24/9 hade vi vårt första årsmöte via Zoom pga Covidpandemi. Det förflöt förvånande väl trots oro för tekniska utmaningar. 
Vid mötet avtackades Ilona Barnard  efter många års uppskattat och tryggt arbete som ordförande. Till ny ordförande valdes Teresia Ondrasek Jonsson, som kommer att axla uppgiften med säker hand.
En närmre presentation publiceras snart.

Hoppas ni alla mår väl, trots små och stora anpassningar av livet privat och i arbetet.

Bästa hälsningar
Styrelsen 

Vetenskaplig rådgivare

Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus Göteborg, är vår vetenskapliga sekreterare. Karin  planerar det vetenskapliga programmet för utbildningsresorna och ansvarar för att föreläsningarna håller en hög vetenskaplig kvalité.