Styrelsen Sveriges Privatgynekologer
 

Ordförande Teresia Ondrasek, Ondrasek Läkarmottagning, Sundsvall; teresia@toj.se

Kassör Katarina Johansson, Linköping Health Care, Linköping;  katjoh67@gmail.com
Sekreterare Karin Boyer,Kvinnohälsan Stadsfjärden, Nyköping; karinlovisa.boyer@gmail.com
Webmaster Catharina Hofte, Hoftekliniken, Helsingborg;  catharina.hofte@ptj.se
Resgruppen
Katarina Johansson, Linköping Health Care, Linköping; katjoh67@gmail.com
Teresia Ondrasek, Ondrasek läkarmottagning, Sundsvall; teresia@toj.seÖvriga funktionärer

Representant för läkarvårdstaxan: Katarina Johansson; katjoh67@gmail.com
Representant för SPLF: Eva-Britt Tågsjö; eva-britt.tagsjo@telia.com
Representant för Vårdval Stockholm: Margareta Westerlind; margareta.westerlind@ptj.se