Taxan förhandlades hösten 2015. Beslutet gäller 2 år. Nästa förhandling sker 2017.

SPLF och läkarförbundet arbetar  gemensamt tillsammans med SKL med att få till stånd en vidareutveckling av taxan. Detta sker bl.a genom att de tre parterna tillsammans uppvaktar socialdepartementet.