2015-11-06

Råd angående missfall i tidig graviditet

I höst har SFOG kommit ut med råd ang handläggning av missfall i tidig graviditet.
De har f.n dragit tillbaka råden, för omarbetning.
Kommer att läggas ut här efter revideringen.