Historik
Intresseföreningen Privatgynekologerna har länge funnits inom SFOG, med syfte att representera privatläkarna och ta tillvara våra intressen . Ca 2010 slogs intresseföreningen  ihop med f.d. "Fostervattenseglarna", som bildades ca 1960 för att anordna utbildningskurser för privat verksamma gynekologer. Föreningen bytte då namn till Sveriges Privatgynekologer.

Vi välkomnar alla gynekologer som helt eller delvis arbetar inom privatvård.

Syfte
Förutom representationen i SFOG är vårt syfte att fortsätta ordna årliga fortbildningsresor av hög kvalitet. För att hålla hög utbildningsnivå ansvarar en prominent kollega verksam på universitetssjuhus, för det vetenskapliga programmet. Vid taxeförhandlingar utser vi en representant som sammanställer våra önskemål och framför dessa till SPLFs styrelse. 
Föreningen har medlemmar som är representanter i referensgrupper för revideringar av Vårval Stockholm samt Läkarvårdstaxan.

Möten
I samband med utbildningsresan hålls föreningens årsmöte, där styrelse och resegrupp väljs. Den medlem som inte kan närvara har möjlighet att lämna fullmakt till annan medlem.
Vår målsättning är också att ha ett allmänt möte i samband med SFOGs vintermöte.
Ytterligare möten kan ordnas om medlemmar så begär, enligt stadgar.
Styrelsen har telefonmöten ca 4-6 ggr/år


Kontakt
Vi välkomnar input från alla medlemmar och även du som funderar på att bli medlem är välkommen att höra av dig.