Styrelsen Sveriges Privatgynekologer
 

Ordförande Susanna Horak Pedersen,  susanna.horak-pedersen@fbggyn.se

Kassör Evelina Sande Idenfeldt Kvinnokliniken Strängnäs An Apple a Day AB; 
springkollo@gmail.com
Sekreterare Louise Bowman, Charlottamottagningen; louise.bowman@ptj.se 
Webmaster Emma Karlsfors, Emma Karlsfors gynekologi; emma@karlsfors.nu

Teresia Ondrasek Jonsson, Ondrasek läkarmottagning; teresia@toj.se
Katharina Johansson, Linköping Health care; katjoh67@gmail.com Övriga funktionärer

Representant för läkarvårdstaxan: Katarina Johansson; katjoh67@gmail.com
Representant för SPLF: Eva-Britt Tågsjö; eva-britt.tagsjo@telia.com
Representant för Vårdval Stockholm: Margareta Westerlind; margareta.westerlind@ptj.se