Styrelsen Sveriges Privatgynekologer

Ordförande Ilona Barnard, Slottstadens läkarhus, Malmö; ilona_barnard@yahoo.se

Sekreterare Teresia Ondrasek, Ondrasek Läkarmottagning, Sundsvall; teresia@toj.se

Kassör Katarina Johansson, Linköping Health Care, Linköping;  katjoh67@gmail.com

Webmaster Catharina Hofte, Hoftekliniken, Helsingborg;  catharina.hofte@ptj.se


Resgruppen
Katarina Johansson, Linköping Health Care, Linköping; katjoh67@gmail.com
Ilona Barnard, Slottstadens läkarhus, Malmö; ilona_barnard@yahoo.seÖvriga funktionärer

Representant för läkarvårdstaxan: Katarina Johansson; katjoh67@gmail.com
Representant för SPLF: Eva-Britt Tågsjö; eva-britt.tagsjo@telia.com
Representant för Vårdval Stockholm: Margareta Westerlind; margareta.westerlind@ptj.se